Reglement

Onderstaande regels dienen als reglement en naslagwerk voor deelnemers aan de Avond4Daagse in Geldermalsen.

 1. Algemene regel: Iedere deelnemer wandelt op eigen risico. Scholen dienen dit naar hun deelnemers te communiceren.
 2. Iedereen loopt op de stoep of aan de rechterkant van de weg zowel binnen als buiten de bebouwde kom tenzij anders aangegeven
 3. Aanwijzingen van verkeersregelaars dient men altijd strikt op te volgen. Bij het negeren van de aanwijzingen kunnen er ongewenste situaties ontstaan. 
 4. Laat de rustpauzes schoon achter en zorg dat je de doorgaande weg niet blokkeert
 5. De organisatie behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de route te wijzigen, in te korten of juist te verlengen
 6. In geval van extreme weersomstandigheden zoals o.a. regen, onweer of dreigend onweer, bepaalt de organisatie of er die betreffende avond gewandeld gaat worden, dan wel of de route ingekort wordt.
 7. Houdt de route schoon. Gooi afval in de afvalbakken of neem het mee naar de pauze of start/ finish, waar afvalbakken staan. 
 8. Het gebruik van alcohol tijdens de Avond4Daagse Geldermalsen is niet toegestaan voor deelnemers en vrijwilligers 
 9. Op de laatste avond van de Avond4Daagse is er een intocht. 
 10. Deelnemers voor de 5 km starten om 18.35 uur. De deelnemers voor de 10 km starten om 18.30 uur. 
 11. Tijdens de Avond4Daagse Geldermalsen worden er promotionele foto's gemaakt. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor o.a. social media en website. Indien u niet wenst dat foto's waar u op staat gepubliceerd worden dan kunt u dit kenbaar maken bij het inschrijfbureau. De organisatie is niet verantwoordelijk voor foto's welke gepubliceerd worden voor privé gebruik.